Änglar finns dom? Ja, i Bollsta Folkets Hus!

“Änglar, finns dom? Ja, i Bollsta Folkets Hus. I den nedbrunna byggnaden fanns en stor målning i taket på den stora samlingssalen, som f.ö. var utformad som en kyrka. Målningen föreställde änglar. Den naivistiska målaren Klasson hade där målat av “satkärringar” från Bollsta, de s.k. folkänglarna.

I nuvarande matsalen “Klasson” representeras dessa folkänglar av. bl.a. kommunalrådet Jansson, Folket Husordföranden Frykholm och finansmannen Tomas Fischer.

Konstnären är Stig Österberg, som fick i uppdrag att återskapa andan i det förstörda takmålningarna. Resultatet blev himla bra.” Ur boken “Röda Vägar”, Lars Guvå.

“Där svävar alla på moln och visar sin livslust i dans och musicerande. Lars-Åke Frykholm lever i en häftig jitterbug ut sin glädje över sin idés genomslagskraft. Det var han som påminde Tomas Fischer om dess barndom i kommunen och plockade på så sätt av honom pengar för den konstnärliga utsmyckning av Folkets Hus. Finansmannen, konstälskaren och inte minst människan Tomas kom, såg och spenderade. Han syns visserligen inte här på skärmen men bland Stigs änglar i restaurang Klasson finns han på ett moln och deltar i jublet med kraftfull kosackdans och concertinaspel.” Ur boken “Röda vägar”, Lars Guvå.

“Bollsta Folkets hus är inget konstmuseum. Det råkar bara se ut som ett sådant. Någon anser att det är makternas förtjänst att det som på papperet bara var tänkt som ett snyggt och prydligt Folkets hus i största allmänhet blev ett konstmuseum. Den mindre vidskepligt lagde pekar på att ett brev betyder så mycket.” Lars Landström, Kulturredaktör, Tidningen Ångermanland.

Läs vidare
“Hur Bollsta Folkets Hus fick världens största akvarell” av Thage Nordholm
Thage Nordholm och kärleken till Nordingrå av Gudrun Lindahl