Folkets Hus i Bollstabruk – Branden och återuppbyggnaden