Invigning av Bollsta FH med Tomas Fischer och Loa Falkman